POLITYKA PRYWATNOŚCI

HELPING BUSINESSES

POLITYKA PRYWATNOŚCI

FAQ's

OCHRONA PRYWATNOŚCI

 

 

1. Ochrona danych w skrócie

 

Informacje ogólne

 

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym w niniejszym tekście.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

 

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

 

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej odbywa się przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w nadruku tej strony internetowej.

 

Jak gromadzimy Państwa dane?

 

Z jednej strony, Twoje dane są zbierane przez Ciebie przekazując je do nas. Mogą to być na przykład dane, które wprowadzasz w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

 

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

 

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia, że strona jest wolna od błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

 

Jakie masz prawa do swoich danych?

 

W każdej chwili mają Państwo prawo do bezpłatnego otrzymywania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W każdej chwili można się z nami skontaktować pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące ochrony danych. Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru.

 

Narzędzia i narzędzia analityczne innych firm

 

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje zachowania surfingowe mogą być statystycznie oceniane. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania surfingowego jest zazwyczaj anonimowa; zachowanie surfingowe nie może być prześledzone wstecz do Ciebie. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz zaprzeczyć tej analizie. Poinformujemy Państwa o możliwościach zgłoszenia sprzeciwu w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

 

Ochrona danych osobowych

 

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej, zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsza deklaracja o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy i w jakim celu je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak i w jakim celu jest to robione.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja przez e-mail) może być narażona na luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga na temat organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest CHS OPTIMA:

 

CHS OPTIMA

Polska Agencja Energii

Pomorska 53

70-812 Szczecin

 

E-mail: info@chsoptima.pl

 

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail, itp.).

 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

 

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Państwa wyraźną zgodą. Zgodę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Legalność przetwarzania danych do momentu cofnięcia pozostaje nienaruszona przez cofnięcie.

 

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzoru

 

W przypadku naruszenia prawa o ochronie danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych jest urzędnik ds. ochrony danych w kraju związkowym, w którym znajduje się siedziba naszej firmy.

 

Prawo do przenoszenia danych

 

Masz prawo do posiadania danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, przekazanych Tobie lub osobie trzeciej we wspólnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej odpowiedzialnej osobie, będzie to miało miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

 

Szyfrowanie SSL lub TLS

 

Ta strona wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby, które użytkownik przesyła do nas jako operator strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

W przypadku aktywacji szyfrowania SSL lub TLS, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

 

Informacje, blokowanie, usuwanie, blokowanie

 

W ramach obowiązujących przepisów prawa mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty, zablokowania lub usunięcia. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej dla tego i innych pytań dotyczących danych osobowych.

 

Sprzeciw wobec maili reklamowych

 

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tych stron zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko niechcianej korespondencji lub wysyłce spamu i innych podobnych materiałów reklamowych.

 

3. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

 

Cookies / ciasteczka

 

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Cookies nie niszczą komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej skuteczna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tzw. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz tak ustawić swoją przeglądarkę, abyś był informowany o ustawieniach plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptował pliki cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie wykluczał je i włączał automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Cookies, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, których Państwo sobie życzą (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie wolnego od błędów i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania) są przechowywane, są one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji o ochronie danych.

 

Pliki dziennika serwera

 

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

    Typ i wersja przeglądarki

    Używany system operacyjny

    URL odsyłacza

    Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp

    Czas żądania serwera

    Adres IP

 

Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych.

 

Formularz kontaktowy

 

Jeżeli wyślesz do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania wraz z danymi kontaktowymi, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania i w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu cofnięcia pozostaje nienaruszona przez cofnięcie.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy zwrócą się Państwo do nas o ich usunięcie, cofną swoją zgodę na ich przechowywanie lub cel ich przechowywania przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu Państwa zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.

 

Przetwarzanie danych (dane dotyczące klienta i umowy)

 

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do ustanowienia, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowe) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub wystawienia rachunku.

Zebrane dane klientów zostaną usunięte po zakończeniu zamówienia lub zakończeniu stosunków handlowych. Prawne okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

 

4.Narzędzia analityczne i reklamowe

 

Google Analytics

 

Ta strona korzysta z funkcji usługi analizy stron internetowych Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tzw. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez ciasteczka na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przekazywane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno jego strony internetowej, jak i jego reklamy.

 

Anonimizacja IP

 

Na tej stronie internetowej aktywowaliśmy funkcję anonimizacji IP. W rezultacie Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przekazaniem go do Stanów Zjednoczonych. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

 

Wtyczka do przeglądarki

 

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe. Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie z tej strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Sprzeciw wobec gromadzenia danych

 

Możesz uniemożliwić Google Analytics zbieranie Twoich danych klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony tak, aby zapobiec gromadzeniu informacji o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej: Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics wykorzystuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

 

Google reCAPTCHA

 

Na naszych stronach internetowych używamy "Google reCAPTCHA" (dalej "reCAPTCHA"). Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez osobę lub za pomocą automatycznego programu. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie użytkownika strony internetowej na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, jak tylko odwiedzający stronę internetową wchodzi na stronę internetową. Do analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, długość pobytu użytkownika na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA przebiegają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani, że odbywa się analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami w zakresie automatycznego szpiegowania i spamu.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA i polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

5) Wtyczki i Narzędzia

 

Czcionki Google Web Fonts

 

Ta strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczane przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony, przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu, przeglądarka, której używasz musi połączyć się z serwerami Google. Daje to Google wiedzę, że nasza strona internetowa została udostępniona za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, standardowa czcionka będzie używana przez Twój komputer.

Więcej informacji o Google Web Fonts można znaleźć na stronie https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Mapy Google

 

Ta strona korzysta z usługi map Google Maps poprzez API. Dostawcą jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, konieczne jest przechowywanie adresu IP. Informacje te są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony internetowej nie ma wpływu na przesyłanie danych.

Korzystanie z Google Maps jest w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i łatwości wyszukiwania miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkownika można znaleźć w polityce prywatności Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

 

 

SZYBKO I SPRAWNIE


KONTAKT Z NAMI

GODZINY OTWARCIA

Poniedziałek 08:00 – 18:00
Wtorek 08:00 – 18:00
Środa 08:00 – 18:00
Czwartek 08:00 – 18:00
Piątek 08:00 – 18:00

LOGIN

PARTNERZY DYSTRYBUCYJNI

Polityka Prywatnosci

CONTACT DETAILS


        CHSOPTIMA

ul.Pomorska 53

70-810 Szczecin

+48 91 414 88 33

+48 508 109 298

TERMIN

 

Umów się na spotkanie

już teraz i poznaj nas

FOLLOW US

Copyright @ All Rights Reserved